Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on VanHög Oy, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan yrittäjät Jari Vannesluoma ja Nina Höglander. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Jari Vannesluomaan jari@vanhog.fi.

Tietojen keruu

Jos kävijä täyttää sivuston yhteystietolomakkeen tai lähettää sähköpostia osoitteeseen jari@vanhog.fi tai nina@vanhog.fi, hänen täyttämät ja/tai lähettämänsä tiedot tallentuvat VanHög Oy:n sähköpostin palvelimelle. Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne poistetaan 2 vuoden kuluttua, jos asiakassuhde ei ole tuolloin enää voimassa.

Kerättävät tiedot

VanHög Oy kerää tietoja asiakkaistaan. Lomakkeella henkilöistä kerätään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työn kohteen postinumero. Sähköpostiviesteistä VanHög Oy vastaanottaa lähettäjän nimen ja sähköpostiosoitteen sekä mahdolliset muut tiedot, mitä henkilö tarjoaa omaehtoisesti viestissään.

Tietojen oikaisu ja poisto

Jos haluat tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietosi, ilmoita siitä jari@vanhog.fi.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturvatoimet

Henkilötiedot turvataan teknisillä toimenpiteillä, joiden ansiosta tietoihin eivät pääse muut kuin yrittäjä itse. Järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja tietokoneen käyttö on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla keinoilla.